School Classifications for Girls Indoor Track and Field

District 11 Girls Indoor Track and Field (Classification Season: 22/23)
School Classification Female EnrollmentSort
Nativity BVM High School AAAA 82
Southern Lehigh High School AAAA 429
Louis E Dieruff High School AAAA 669
Liberty High School AAAA 1000
Parkland High School AAAA 1119
William Allen High School AAAA 1165
Easton Area High School AAAA 1016