School Classifications for Boys Indoor Track and Field

District 11 Boys Indoor Track and Field (Classification Season: 22/23)
SchoolSort Classification Male Enrollment
Easton Area High School AAAA 1283
Liberty High School AAAA 1140
Louis E Dieruff High School AAAA 865
Parkland High School AAAA 1277
Southern Lehigh High School AAAA 401
William Allen High School AAAA 1194