School Classifications for Boys Rifle

District 3 Boys Rifle (Classification Season: 20/21)
School Classification Male EnrollmentSort
Kutztown Area High School AAAA 165
Garden Spot High School AAAA 392
Manheim Central High School AAAA 402
Elizabethtown Area High School AAAA 495
Ephrata Area High School AAAA 499
Conestoga Valley High School AAAA 528
Governor Mifflin High School AAAA 582
Manheim Township High School AAAA 739
Wilson High School AAAA 766