School Classifications for Boys Rifle

District 11 Boys Rifle (Classification Season: 20/21)
School Classification Male EnrollmentSort
Salisbury Township High School AAAA 202
East Stroudsburg Area High School - North AAAA 374
Southern Lehigh High School AAAA 425
East Stroudsburg Area South High School AAAA 462
Stroudsburg High School AAAA 649
Freedom High School AAAA 746
Emmaus High School AAAA 1132
Liberty High School AAAA 1223